01-03.jpg (95019 bytes)

Resim 01-03.  Sunak önünde diaulos çalan kadın. Akropolis güney yamacından.

Siyah figür tekniğinde bezenmiş Klazomenai pyksisi parçası.  M.ö. 6. yüzyılın son üçlüğü.