Resim 01-04. Piri Reis haritalarının İzmir Körfezini ve Karantina Adasını gösteren paftası. Yıl 1519.