02-01.jpg (37255 bytes)

Resim 02-01 Limantepe. Batıdan görünüş. Höyüğün üst tabakaları arkeolojik kazılardan

önceki bir dönemde iş makinaları ile tesviye edilmiş, yüksekliği azaltılmış ve üzerine betondan

 yüksek destek duvarları ve büyük bir konut yerleştirilmiştir.