02-06.jpg (14079 bytes)

Resim 02-06.  Protogeometrik amphora.

Yıldıztepe güney yamacı buluntusu