03-01.jpg (35715 bytes)

Resim 03-01. Geç geometrik dinos parçası.

Akropolis güney yamacı.