04-01.jpg (43881 bytes)

Resim 04-01. Klazomenai ürünü orientalizan stilde erken arkaik situla.

Limantepe'den M.ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı.