04-02.jpg (55940 bytes)

Resim 04-02. FGT Sektörü. M.ö. 4. yüzyıl yapılarının altındaki arkaik yapıların planı.