04-04.jpg (41002 bytes)

Resim 04-04.  Arkaik yapılar: 'F' ve 'C' yapıları, 'E' avlusu. FGT Sektörü.

M.ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı - 6. yüzyılın başı.