04-05.jpg (41015 bytes)

Resim 04-05. 'E' avlusu evreleri. FGT Sektörü.

M.ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı - 6. yüzyılın başı (?).