04-06.jpg (83640 bytes)

Resim 04-06.  'J' ve 'C' yapıları. FGT Sektörü.

M.ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı - 6. yüzyılın başı.