04-11.jpg (112896 bytes)

Resim 04-11. Arkaik yapılar. HBT-Kuzey Sektörü. M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı.