04-14.jpg (55557 bytes)

Resim 04-14. Lotoslu skyphos. HBT-Kuzey Sektörü.

M.ö. 7. yüzyılın sonu - 6. yüzyılın başı.