04-18.jpg (15012 bytes)

Resim 04-18. Erken tip Klazomenai amphorası.

Akpınar Nekropolisi. M.ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı.