04-19.jpg (57533 bytes)

Resim 04-19. Daidalos stilinde terrakotta figürin.

Yıldıztepe Nekropolisi. M.ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı.