05-04.jpg (27544 bytes)

Resim 05-04. MGT Sektörü. II. Yapı evresi, erken safha.

M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü.