05-10.jpg (61300 bytes)

Resim 05-10. FGT Sektörü. D yapısının yıkımına neden olan yangından etkilenmiş Haimon sınıfı kyliks.
M.ö. 500 dolayları.