05-13.jpg (67909 bytes)

Resim 05-13. FGT Sektörü. Apsidal 'H' ve dörtgen 'Y' yapıları. M.ö. 6. yüzyılın son çeyreği.