05-17.jpg (91496 bytes)

Resim 05-17. HBT-Kuzey Sektörü, kanal kazısı.

Leafless grubu Attika siyah figürlü kyliks. M.ö. 500 dolayları.