05-22.jpg (56756 bytes)

Resim 05-22. MGT Sektörü. Dalgalı çizgi, yatık S-motifi ve kuşak bezemeli Klazomenai amphorası.
M.ö. 500 dolayları.