Resim 05-23. Triton ve araba yarışı sahneleri ile süslenmiş kabartmalı seramik banyo teknesi parçası.
Akropolis Güney Yamacı. M.ö. 6. yüzyılın ortaları.