05-25.jpg (78591 bytes)

Resim 05-25. MGT Sektörü. Apsisli 'K' ve dörtgen planlı 'J' yapıları.
M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü.