05-27.jpg (82264 bytes)

Resim 05-27. Akropolis Güney Yamacı. Siyah figürlü Klazomenai amphorası parçası.

Atlılar. M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü.