07-01.JPG (88886 bytes)

Resim 07-01. FGT Sektörü. Meidias Ressamı çevresinden bir sanatçının bezediği

kırmızı figürlü lekane kapağı parçaları. Attika ürünü. M.ö. 5. yüzyıl sonu - 4. yüzyıl başı.