Resim 07-02. FGT Sektörü. Khyton'un kuruluş evresi (kırmızı evre) yapılarının planı.

M.ö. 5. yüzyıl sonu - 4. yüzyıl başı.