Resim 07-03A. Atinalılar ve Klazomenaililer arasındaki M.ö. 387 tarihli antlaşmanın Atina nüshası.

Atina, Epigrafi Müzesi, EM 6917 (IGII, 28)