Resim 07-03. FGT Sektörü. Khyton ikinci evre (mavi evre) yapılarının planı.

M.ö. 4. yüzyılın ilk dörtlüğü.