Resim 07-04. FGT Sektörü. Khyton üçüncü evre (yeşil evre) yapılarının planı.

M.ö. 4. yüzyılın ortaları.