Resim 07-05. FGT Sektörü. Khyton'daki yerleşmenin terkedilmesinden sonra çömlekçi işliği ve çevresi (sarı evre) planı.
M.ö. 4. yüzyılın üçüncü dörtlüğü.