07-06.JPG (78976 bytes)

Resim 07-06. FGT Sektörü. 'III D' evinin '4' no.lu mekanında yapı evreleri. M.ö. 4. yüzyıl.