Resim 07-07. FGT Sektörü. Khyton'daki geometrik olarak tasarlanmış kent planının bir bölümü.

M.ö. 4. yüzyıl.