Resim 07-09. FGT Sektörü. 'KG 10' sokağı, 'I C' ve 'I D' evleri restitüsyon çizimi (Çizim: Ertan İplikçi).
M.ö. 4. yüzyıl.