07-10.JPG (93968 bytes)

Resim 07-10. FGT Sektörü. 'III F' evinin kuruluş evresine ait kuzey duvarına yaslanmış 'III D' evinin güneyindeki işlikler.
M.ö. 4. yüzyıl.