07-15.jpg (47260 bytes)

Resim 07-15. FGT Sektörü. 'III D' evinin güneyindeki işliklerde ele geçen in situ buluntular.
M.ö. 4. yüzyıl.