07-23.jpg (114854 bytes)

Resim 07-23. FGT Sektörü. Terrakotta kadın başı. M.ö. 4. yüzyıl.