07-25.jpg (71389 bytes)

Resim 07-25. HBT-Güney Sektörü. Büyük yapının teras duvarı. M.ö. 4. yüzyılın ortası.