07-26.jpg (29264 bytes)

Resim 07-26. HBT-Güney Sektörü. Büyük yapının avlusundaki kuyuda

bulunan siyah firnisli skyphos ve kantharos. M.ö. 4. yüzyıl.