08-01.jpg (87918 bytes)

Resim 08-01. Karantina Adası ve antik yolun (khoma) kalıntıları.