08-03.jpg (49533 bytes)

Resim 08-03. Karantina Adası. Bronz thymiaterion'un Siren şekilli ayağı.
Hellenistik dönem.