08-09.jpg (100153 bytes)

Resim 08-09. HBT Sektörü. Arkaik dönem zeytinyağı işliğinin deposu içine inşa edilmiş sarnıç.
Geç antik dönem.