08-11.jpg (67610 bytes)

Resim 08-11. Karantina Adası. Terrakotta figürinler. Roma dönemi.