09-01.jpg (79906 bytes)

Resim 09-01. Akropolis güney yamacı. Siyah figürlü Klazomenai vazo parçası. Geyik.

M.ö. 6. yüzyıl son dörtlüğü.