09-02.jpg (102651 bytes)

Resim 09-02. Akropolis güney yamacı. Siyah figürlü Klazomenai vazosu parçası.

Boksörler ve üç ayaklı kazan. M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü.