09-04.jpg (94490 bytes)

Resim 09-04. Akropolis güney yamacı. Seramik fırını. M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı.