09-05.jpg (82706 bytes)

Resim 09-05. Akropolis, güney yamacı. Seramik fırını. M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı.