09-06.jpg (84490 bytes)

Resim 09-06. Akropolis güney yamacı. Seramik fırını içinde ve çevresinde bulunan orientalizan stilde seramik parçaları.
M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı.