09-08.jpg (63385 bytes)

Resim 09-08. Akropolis güney yamacı. Küçük adak kandilleri. M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı.