10-02.jpg (35952 bytes)

Resim 10-02. Zeytinyağı işliğinin 1. evre üretim bölümü. HBT-Güney Sektörü.
M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı
.