1. Kızık ustanın gri volkanik tortul kayadan yonttuğu, eski günlerde aryballos adı ile tanınan koku şişesi