5. Taş vazo ve genç atlet tarafından Sparta'daki Artemis Ortheia tapınağına adanmış, fildişinden yontulmuş kardeşi