6. Taş ve fildişi aryballos kardeşlerin başları üzerinde üç yapraklı yonca şeklindeki havuzcuklar ve doldurma delikleri